Γεφυροπλάστιγγα Μπετόν BT350

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 6-18x 3m (Eπιφανείας/ Λάκκου)
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 70 Τόνοι
ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Εξ’ ολοκλήρου ΜΠΕΤΟΝ
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 10 Κg.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ 0.015%
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ DIN 1072

 

GEFYROPLASTIGGGA BETON TOMASIS