Γεφυροπλάστιγγα Μικτού Τύπου T350

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 6-18x 3,20m
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 70 Τόνοι
ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Μεταλλική κατασκευή από δοκάρια, μονάχα επίστρωση πλατφόρμας από μπετόν πάχους 0,20m
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 10 Κg.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ 0.015%
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ DIN 1089

 

Τ350 Γεφυροπλάστιιγα Σύμμεικτη Επιφανείας Concrete Deck- Metallic surface mounted weighbridge