Η ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΣΤΙΓΓΟΠΟΙΪΑ  Γιώργ. & Χαρ. ΤΟΜΑΣΗΣ κατασκευάζει ανθεκτικές και ποιοτικές μεταφορικές ταινίες, τις οποίες σας τις προσφέρουμε σε προνομιακές τιμές. Η μεταφορική ταινία βασίζεται σε κυλιόμενες ρόδες για την εύκολη μεταφορά της και το ύψος της ταινίας προσαρμόζεται από 1,4m-2,3m.

Οι μεταφορικές ταινίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές όπως στην μεταφορά χαρτοκιβωτίων, τσουβαλιών, τελάρων, μικρών κιβωτίων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις από το σχεδιασμό έως και την υλοποίηση του έργου με υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7,5x0,52m