Προσφέρονται μηχανήματα συσκευασίας για παλετοποίηση/αυτόματος παλετοδέτης.