• Ζυγιστικό σύστημα για την συνολική ζύγιση της παραγωγής ελαιολάδου, ανά παραγωγό και αυτόματη παρακράτηση του δικαιώματος.
  • Βγαίνει αυτόματα το ποσοστό % του ελαιοτριβείου και υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης αυτού ανά πάσα στιγμή.
  • Παρέχεται η δυνατότητα άντλησης ελαιολάδου, στο επιθυμητό βάρος.
  • Αποτελείται από δεξαμενή ΙΝΟΧ, χωρητικότητας 650-700 Kg, η οποία ταυτόχρονα είναι και ζυγαριά με 4 δυναμοκυψελλες.
  • Επίσης υπάρχει δεύτερη βοηθητική δεξαμενή με ρουμπινέτο, χωρητικότητας μέχρι 150 kg, η οποία βρίσκεται επάνω από τη κυρίως ζυγιστική δεξαμενή. Σύστημα συνεχούς ζύγισης, με κάδο συλλογής ελαιολάδου και ζυγιζόμενο κάδο.
  • Μεγάλη ακρίβεια μέτρησης.
  • Διανομέας τριών επιλογών.

 

 weighing indicator tomasis