• Ζυγιστικό – γεμιστικό ελαιολάδου. Γεμίζει σε κιλά και σε λίτρα
  • Για όλες τις συσκευασίες (γυάλινες, πλαστικές, λευκοσιδηρές)
  • Δυνατότητα πλήρωσης δοχείων από 30γραμμαρίων έως 20 κιλά (30g – 20kg) Διπλής ροής για επίτευξη ακρίβειας
  • Ταχύτητα πλήρωσης 15΄΄ ανά δοχείο 5 λίτρων (1.200 λίτρα / ώρα)
  • Όρια πρώτης και δεύτερης ροής ρυθμιζόμενα από τον πίνακα ελέγχου. Λειτουργία με αντλία ή με ελεύθερη ροή