Προσφέρονται, κατασκευής της ΑΧΑΪΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΓΓΟΠΟΙΪΑΣ  Γιώργ. & Χαρ. ΤΟΜΑΣΗΣ , επιδαπέδιοι ζυγοί σε διαστάσεις, δυναμικότητα που καλύπτουν και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Ανοξείδωτη ή χαλύβδινη ζυγαριά για επιδαπέδια/ενδοδαπέδια χρήση, χαμηλού/υψηλού ύψους φόρτωσης.

Οι πλάστιγγες πλατφόρμες STEEL/INOX περιλαμβάνουν (IP67 ή IP68) ανοξείδωτες δυναμοκυψέλλες καθώς και ηλεκτρονικό ενδείκτη με απλή ένδειξη κιλών ή έκδοση ζυγολογίου. Στις ζυγαριές υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ραμπών για χρήση παλετοφόρου.

Για  ζυγαριές τιμές,  παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Στην αριστερή στήλη θα δείτε αναλυτικά τα προϊόντα, ανά κατηγορία.

PLATFORMA