Ο ζυγός αξόνων L3 έχει σχεδιαστεί για να ζυγίζει ταυτόχρονα τον κινητήριο και τον άξονα οδηγό με μια ζύγιση ή εναλλακτικά τους 2 ή 3 άξονες φορείς με μια ζύγιση με απόκλιση 0,1%. Η λειτουργία μπορεί να γίνει με τη βοήθεια χειριστή ή αυτόματα μέσω ράμπας και φαναριών κυκλοφορίας (πράσινο προχώρα – κόκκινο σταμάτα). Παράλληλα με την ζύγιση αξόνων, λειτουργεί και το πρόγραμμα διαχείρισης της γεφυροπλάστιγγας με πρώτη και δεύτερη ζύγιση, κωδικούς όπως είναι ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκίνητου, κωδικός πελάτη, κωδικός προϊόντος, στατιστικά ανά κωδικό κτλ.

Διαστάσεις 6-8m x 3m x 0.33m

Δυναμικότητα 40-60T

Αριθμός Δυναμοκυψελών 6

Δυναμικότητα Δυναμοκυψελών 30T