Η γεφυροπλάστιγγα ζύγισης αξόνων L1 φορτηγού, παρέχει γρήγορη και ακριβή ζύγιση φορτηγών ανά άξονα για όλους τους τύπους οχημάτων από τα ελαφρύτερα έως τα βαρύτερα πολυαξονικά φορτηγά. Η εφαρμογή απευθύνεται σε περιπτώσεις όπου δεν είναι απαραίτητη η πολύ υψηλή ακρίβεια ζύγισης, όπως αγροτικά προϊόντα, γαλακτοκομικά προϊόντα, ξυλεία, που λογω υγρασίας το βάρος αυξομειώνεται (ακρίβεια 0,5%, δηλαδή στους 20 τόννους υπάρχει μια απόκλιση περίπου 100 κιλών).

Η γεφυροπλάστιγγα αξόνων, έχει διαστάσεις 3×0,9m και τοποθετείται σε μικρό λάκκο (με μικρό κόστος οικοδομικών). Προϋπόθεση είναι μπροστά και πίσω από την γεφυροπλάστιγγα αξόνων να υπάρχει οριζόντια επίπεδη επιφάνεια ίση με το μήκος των φορτηγών (απόσταση πρώτου και τελευταίου άξονα).

Στην πράξη: Το φορτηγό διέρχεται με μικρή ταχύτητα (5 χλμ/ώρα) χωρίς να σταματήσει. Το αυτόματο ηλεκτρονικό ζυγιστήριο το όποιο βρίσκεται πλησίον της γεφυροπλάστιγγας αθροίζει το βάρος ανά άξονα. Στην συνέχεια γίνεται εκτύπωση με το βάρος ανά άξονα ξεχωριστά και του συνολικού βάρους των αξόνων. Επιπλέον, ο χειριστής μπορεί να εισάγει τον αριθμό φορτηγού, κωδικό προϊόντος κλπ. Όταν το φορτηγό κάνει την πρώτη και τη δεύτερη ζύγιση στο ζυγολόγιο αναγράφεται και η διαφορά (καθαρό βάρος), η οποία στη συνέχεια καταχωρείται στη μνήμη του μηχανήματος για περαιτέρω διαχειριστική επεξεργασία.

Η γεφυροπλάστιγγα αυτή είναι ιδανική, για ορισμένου τύπου εταιρείες που τους ενδιαφέρει να μην εξέρχεται φορτηγό με υπερφορτωμένους άξονες.

Μέγεθος πλατφόρμας: 3.2m x 0.9m x 0.3m

Δυναμικότητα ανά άξονα: 10Τ

Συνολικό Βάρος: 830 κιλά

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΑΞΟΝΩΝ L1