Ένα αυτόματο σύστημα ζύγισης προκειμένου να εξιδανικεύσει την λειτουργία των ζυγιστικών συστημάτων. Με το αυτόματο σύστημα ζύγισης παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας του ζυγιστικού συστήματος 24ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα χωρίς να απασχολεί κάποιον χρήστη.
Ο κερματοδέκτης περιέχει ειδικό λογισμικό ζύγισης αυτοκινήτων διαμορφωμένο έτσι ώστε να συνεργάζεται με οποιοδήποτε σύστημα ζύγισης.
Στην πρόσοψη του πλαισίου της κατασκευής  εμφανίζονται:
Α. Οθόνη ένδειξης βάρους του οχήματος.
Β.  Βοηθητική οθόνη μηνυμάτων για καθοδήγηση του χρήστη.
Γ.  Πλήκτρο μηδενισμού της γεφυροπλάστιγγας
Δ. Σχισμή για ρίψη κερμάτων.
E.  Θυρίδα για την παραλαβή του ζυγολογίου

 

ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ

ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ