Ο κερματοδέκτης γεφυροπλάστιγγας, κατασκευής της ΑΧΑΪΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΓΓΟΠΟΙΪΑΣ  Γιώργ. & Χαρ. ΤΟΜΑΣΗΣ, περιέχει ειδικό λογισμικό ζύγισης αυτοκινήτων διαμορφωμένο, έτσι ώστε να συνεργάζεται με οποιοδήποτε σύστημα ζύγισης. Άμεση εξυπηρέτηση των οχημάτων όλο το 24ωρο χωρίς την παρουσία κάποιου χειριστή.

Προσφέρεται επίσης ευέλικτο πρόγραμμα διαχείρισης ζυγίσεων μέσω του οποίου ο χειριστής μπορεί να εκπληρώνει τις ζυγίσεις με μεγάλη άνεση και ο υπεύθυνος να ελέγχει, διαμορφώνει τις λίστες της αρέσκειας του για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και συμπερασμάτων.