• Ακρίβεια και αξιοπιστία σε ένα προϊόν σχεδιασμένο για βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Ελαφριά κατασκευή με μικρό όγκο για εύκολη μεταφορά
  • Δυναμικότητες ζύγισης
  • 3 τόνοι με υποδιαίρεση 1kg
  • 5 τόνοι με υποδιαίρεση 2kg
  • 10 τόνοι με υποδιαίρεση 5kg

 

ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ PYRRHUS