• Γερανοζυγός για βιομηχανική χρήση. Δυναμικότητας 1.500, 3.000, 6.000, 12.000kg
  • Φωτιζόμενη LCD οθόνη με 5 ψηφία ύψους 25 mm
  • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία, Remote Control για τον έλεγχο των λειτουργιών
  • Δυνατότητα εκτύπωσης, με ενσωματωμένο εκτυπωτή και ασύρματη σύνδεση με δεύτερο ενδείκτη ή Η/Υ

 

ΓΕΡΑΝΟΖΥΓΟΣ MCW