Προσφέρονται ενσωματωμένες ηλεκτρονικές ζυγαριές με παλετοφόρα, για ζύγιση παλετών. Τα ζυγιστικά παλετοφόρα περιλαμβάνουν 4 δυναμοκυψέλες, είναι ζυγιστικής ικανότητας 2 τόννων, για άμεση μεταφορά και γρήγορη ζύγιση.

Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης. Ιδανικό για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παλέτες στις αγοροπωλησίες τους.