Σύστημα φόρτωσης έως 12 υλικά

Πίνακας αυτοματισμού φόρτωσης υλικών μέχρι 12 υλικά. Ιδανικό για περιπτώσεις μονάδων παραγωγής μπετόν, ασφάλτου, εργαστάσια παραγωγής μειγμάτων στερεών και υγρών, ενσακκιστικά, καδοζυγών. Δυνατότητες:

  • εγκεκριμένος ζυγιστικός ενδείκτης OIML
  • αριθμός συνταγών εως 100
  • 2 ταχύτητες ροής Coarse, Fine για όλα τα υλικά
  • συνταγή έως 12 υλικά και μέχρι 16 βήματα
  • χειρισμοί χειροκίνητα, αυτόματα, μέσω PLC , μέσω Η/Υ
  • αυτόματη διόρθωση διαφορών κατά την επανάληψη της συνταγής
  • μεγάλη ταχύτητα επεξεργασίας 70 conv / sec
  • εκτέλεση βημάτων όπως ανάδευση, χειροκίνητο υλικό, χρονική καθυστέρηση κ.ά.
  • σύνδεσης με Η/Υ και αποστολή αποτελεσμάτων, σύνδεση με εκτυπωτή για εκτύπωση αποτελεσμάτων batch

ΠΙΝΑΚΕΣ_ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ_ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ_2