Η ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΣΤΙΓΓΟΠΟΙΪΑ  Γιώργ. & Χαρ. ΤΟΜΑΣΗΣ τα τελευταία χρόνια επενδύει ολοένα και περισσότερα κεφάλαια για την Έρευνα και την Ανάπτυξη προκειμένου να ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της βιομηχανίας. Η εταιρεία έχει προβεί στη δημιουργία εργαστηρίων πειραματισμού και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη συνεργασιών με εξειδικευμένους τεχνικούς και επιστήμονες αποσκοπεί στην εξεύρεση νέων βιομηχανικών λύσεων και προϊόντων. Προϊόντα όπως το σύστημα αυτόματης ζύγισης με κερματοδέκτη,  αυτοματισμοί ζύγισης & προγράμματα  παραγωγής ασφάλτου, αποτελούν σημεία της στρατηγικής ανάπτυξης της.