Η ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΣΤΙΓΓΟΠΟΙΪΑ  Γιώργ. & Χαρ. ΤΟΜΑΣΗΣ από το 1948, εκπληρώνει οποιαδήποτε επιθυμία σχετικά με την σχεδίαση, κατασκευή, συντήρηση ζυγιστικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.  Η εταιρία μας, έχοντας δώσει μεγάλη έμφαση στη διασφάλιση ποιότητας της λειτουργίας της, έχει εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000.

Η ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΣΤΙΓΓΟΠΟΙΪΑ εναρμονίστηκε πλήρως με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους, αλλά και τους κανονισμούς-προδιαγραφές Διεθνών Οργανισμών όπως του O.I.M.L. (ORGANISATION INTERNATIONALE DE METROLOGIE LEGALE) και του EUROPEAN STANDARD.  Απέκτησε το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, από το Γερμανικό Φορέα Πιστοποίησης NIS Ζertifizierung und Umweltgutachter GmbH (NIS ZERT) και το σήμα C.E, για τη συντήρηση-εγκατάσταση γεφυροπλαστιγγών, εμπόριο ζυγών, και επαγγελματικού εξοπλισμού.

Είμαστε σε θέση να κατασκευάζουμε και να προωθούμε ποιοτικές λύσεις και προϊόντα, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των πελατών και σε συμμόρφωση πάντα με τους διεθνείς κανόνες.

ISO 9001_2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

ce mark 2 OIML APPROVAL Γερμανικός Φορέας Πιστοποίησης NIS ZERT