Η φορητή ζύγιση αξόνων φορτηγού L2 παρέχει γρήγορη και ακριβή ζύγιση ανά άξονα για όλους τους τύπους οχημάτων από τα ελαφρύτερα έως τα βαρύτερα πολυαξονικά φορτηγά. Το σύστημα ζύγισης αξόνων φορτηγού ζυγίζει μέχρι 30 τόνους ανά άξονα ‘εν κινήσει’ σε ταχύτητες μέχρι 10 km/h (ακρίβεια ζύγισης 1%). Είναι απλό στην εγκατάσταση του και ιδανικό για χώρους όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη.

Ο χειριστής μπορεί να δει αμέσως εάν το όχημα είναι υπερφορτωμένο και αν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Η γεφυροπλάστιγγα αυτή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς χειριστή, μέσω των συστημάτων αυτόματης διαχείρισης της ζύγισης χωρίς τη χρήση χειριστή.

Μέγεθος Πλατφόρμας 100cm x 50cm x 5cm

Μέγεθος Ράμπας 100cm x 400 cm

Δυναμικότητα ανά Άξονα 30Τ ανά άξονα

Συνολικό Βάρος 620kg

Βάρος Πλατφόρμας 70kg

Βάρος Ράμπας 30kg

Δυναμικότητα Δυναμοκυψέλης 5000kg

Αριθμός Δυναμοκυψελών ανά Πλατφόρμα 6