Γεφυροπλάστιγγα Μεταφερόμενη Μεταλλική TS30

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 6-18x 3m (Eπιφανείας/ Λάκκου)
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 30-80 Τόνοι
ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 10Τ ανά άξονα
ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Εξ’ ολοκλήρου ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 300mm
ΥΨΟΣ ΡΑΜΠΑΣ 300mm
ΤΥΠΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ST37
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 10 Κg.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ 0.03%
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ DIN 1072

 

gefyroplastigga metallikh metaferomenh TS30 Tomasis