Γεφυροπλάστιγγα Μεταφερόμενη Μεταλλική DI 1000

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 6-18x 3m
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΚΕΝΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 1000mm
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 30-80 Τόνοι
ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 10Τ ανά άξονα
ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Εξ’ ολοκλήρου ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 360mm
ΥΨΟΣ ΡΑΜΠΑΣ 360mm – 500mm
ΤΥΠΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ST37
ΑΚΡΙΒΕΙΑ 0.03%
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ DIN 8119

 

ΤΟΜΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ DI 1000 ΤΟΜΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ DI 1000