Γεφυροπλάστιγγα Μεταφερόμενη Μεταλλική DI

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 6-18x
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 30-80 Τόννοι
ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 10Τ εως 20Τ ανά άξονα
ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Εξ’ ολοκλήρου ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 360mm
ΥΨΟΣ ΡΑΜΠΑΣ 360mm – 500mm
ΤΥΠΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ST37
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 10 Κg.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ 0.03%
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ DIN 1072

 

ΤΟΜΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ DI ΤΟΜΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ DI