Γεφυροπλάστιγγα Μικτού Τύπου CP300 – Λάκου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 6m – 24m 3m
ΠΡΟΦΙΛ 390mm
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 30-120 Τόννοι
ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 10T – 20Τ ανά άξονα
ΤΥΠΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ S235
ΤΥΠΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C20/25
ΑΚΡΙΒΕΙΑ 0.03%
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ DIN 8119 – 10Τ ανά άξονα, DIN 1072 – 20Τ ανά άξονα

 

ΤΟΜΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CP300 -ΛΑΚΚΟΥ ΤΟΜΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CP300 -ΛΑΚΚΟΥ