Η ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΣΤΙΓΓΟΠΟΙΪΑ Γιώργος & Χαράλαμπος ΤΟΜΑΣΗΣ προσφέρει ζυγιστικό σύστημα σε σιλό. Τοποθετείται ειδικά σχεδιασμένη κατασκευή με αισθητήρες όπου εδράζεται το σιλό. Δυνατότητα σύνδεσης με ενδείκτες βάρους, για την δημιουργία διατάξεων αυτοματισμού.

ΣΥΓΙΣΗ ΣΙΛΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ