• Χαμηλού ύψους φόρτωσης (4cm) για ζυγιση παλετών και φορτίων σε παλετοφόρα και άλλα τροχήλατα
  • Mε ράμπες εισόδου – εξόδου
  • Ανοξείδωτη ή χαλύβδινη, στιβαρή ζυγαρια
  • Διαστάσεις πλατφόρμας 110 x125 cm και 110x150cm (και όποιες άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας)
  • Δυναμικότητα από 600 έως 1.500 kg

 

ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ LH STEEL - INOX