Διαστάσεις 250x125cm, και άλλες διαστάσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Δυναμικότητα: 2000Kg-10.000Kg

 

ΖΩΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ