• Ελεγκτής βάρους για τη ζύγιση φορτίων μέχρι 50Kg. Χρησιμοποιείται ειδική δυναμοκυψέλη C3 μεγάλης ακρίβειας 1 ή 4 ανάλογα με το μήκος της ταινίας.
  • Το σύστημα λειτουργεί με μεταβλητές ταχύτητες ταινίας , ζυγίζει με ακρίβεια. Οι ζώνες λειτουργίας είναι 5 και υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης στατιστικών στοιχείων ζωνών καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή.
  • Υπάρχει δυνατότητα απόριψης σε περίπτωση υπέρβαρου και ελλειποβαρή από το καθορισμένο βάρος ελέγχου.
  • Το σύστημα έχει ευρωπαϊκές εγκρίσεις OIML

 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΠΑΚΕΤΩΝ