Ελεγκτής βάρους για τη ζύγιση φορτίων μέχρι 50Kg. Χρησιμοποιείται ειδική δυναμοκυψέλη C3 μεγάλης ακρίβειας 1 ή 4 ανάλογα με το μήκος της ταινίας.

Το σύστημα λειτουργεί με μεταβλητές ταχύτητες ταινίας , ζυγίζει με ακρίβεια. Οι ζώνες λειτουργίας είναι 5 και υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης στατιστικών στοιχείων ζωνών καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή.

Υπάρχει δυνατότητα απόριψης σε περίπτωση υπέρβαρου και ελλειποβαρή από το καθορισμένο βάρος ελέγχου.

Το σύστημα έχει ευρωπαϊκές εγκρίσεις OIML

check weigher