• Η μεταφορική ταινία βασίζεται σε κυλιόμενες ρόδες για την εύκολη μεταφορά της.
  • Το ύψος της μεταφορικής ταινίας προσαρμόζεται από 1,5m-3,2m, λόγω ειδικού τοποθετημένου γρύλου ανύψωσης.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7,5x0,52m