• Η μεταφορική ταινία βασίζεται σε κυλιόμενες ρόδες για την εύκολη μεταφορά της.
  • Το ύψος της μεταφορικής ταινίας προσαρμόζεται από 1,4m-2,3m, λόγω ειδικού τοποθετημένου γρύλου ανύψωσης.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3,8x0,52m