• Ποιοτικοί έλεγχοι ζυγών και πλαστιγγών
    • Διακρίβωση Ζυγιστικών Συστημάτων με πρότυπα βάρη δυναμικότητας από 0,5Kg έως και 20Kg και από 250kg-1000kg.
    • Έκδοση Βεβαίωσης για την ακριβή ζύγιση γεφυροπλάστιγγας /Ζυγών.

 

Η ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΣΤΙΓΓΟΠΟΙΪΑ  Γιώργ. & Χαρ. ΤΟΜΑΣΗΣ μπορεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλους τους τύπους ζυγιστικών μηχανημάτων με πρότυπα βάρη-σταθμά τα οποία είναι διακριβωμένα και πιστοποιημένα από την Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών, Δ/νση Μετρολογίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με αρ.πρωτ. Φ2-1960/18.7.2014, σύμφωνα με τον διεθνή κανονισμό OIML R111 και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ύστερα από κάθε έλεγχο εκδίδεται πιστοποιητικό ακριβούς λειτουργίας που αφορά τη ζυγιση με απόβαρο, τη γραμμικότητα, την έκκεντρη φόρτιση, την ευαισθησία το οποίο είναι σύμφωνο με τον διεθνή κανονισμό OIML.