ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕΣΩ Η/Υ

Το Λογισμικό Διαχείρισης Γεφυροπλάστιγγας μέσω Η/Υ συνδυάζει τη ζύγιση επί της γεφυροπλάστιγγας με την συλλογή και διαχείριση δεδομένων. Είναι σχεδιασμένο για ζυγίσεις σε γεφυροπλάστιγγες με μεγάλη κίνηση οχημάτων όπου είναι αναγκαία η άμεση λήψη και επεξεργασία των στοιχείων ζύγισης και των σχετικών δεδομένων.  Υποστηρίζει έως και δυο πλάστιγγες. Πραγματοποίηση των βασικών λειτουργιών ζύγισης (1η και 2η ζύγιση, ζύγιση με σταθερά απόβαρα, κτλ.) μέσω σύνδεσης με Η/Υ.

Το σύστημα εκδίδει ζυγολόγια, δελτία αποστολής, εκτυπώνει απολογιστικές καταστάσεις σχετικά με τη κίνηση των πελατών, προμηθευτών, φορτίων, αυτοκινήτων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με όλα τα προγράμματα εμπορικής διαχείρισης.

 

1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5B