Η ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΣΤΙΓΓΟΠΟΙΪΑ Γιώργος & Χαράλαμπος ΤΟΜΑΣΗΣ κατασκευάζει ζυγιστικά ενσακιστικά μηχανήματα δημητριακών καρπών (καλαμπόκι, σιτάρι, φύραμα) πλήρως αυτόματα ηλεκτρονικά καθώς και ημι-αυτόματα, μηχανικής ένδειξης, ζυγιστικής ικανότητας 25-60 κιλών. Τα μοντέλα μας περιλαμβάνουν: